เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   

ประเด็น ความเคลื่อนไหวขอแก้กฏหมายอาญา มาตรา ๑๑๒

 

ประเด็น ความเคลื่อนไหวขอแก้กฏหมายอาญา มาตรา ๑๑๒

...เท่าที่ทราบ นักกฏหมายบางท่าน บอกว่า ทุกประเทศจะมีกฏหมายในลักษณะปกป้อง การถูกลบหลู่ดูหมิ่น ประมุขของประเทศ เช่น กฏหมายเยอรมัน ก็มีกฏหมายปกป้องการดูถูกประธานาธิบดี <1> เพราะในเยอรมัน ประมุขแห่งรัฐ คือตำแหน่งประธานาธิบดี <2> ดังนั้นกฏหมายไทยในการปกป้องประมุขของรัฐไทย คือสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องชอบธรรม ตามหลักสากลอยู่แล้ว

 เนื่องจาก เจตนารมณ์กฏหมายประเภทนี้ ทกประเทศมีบัญญัติไว้เพื่อปกป้องความมั่นคงของสถาบันของรัฐ ถ้าหากสถาบันหลักของชาติไม่มั่นคง แล้วทุกประเทศเขาจะตรากฏหมาย ปกป้องประมุขแห่งรัฐไปทำไม ??

 ประเด็นคือการบังคับใช้กฏหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม (หลักนิติธรรม เพื่อรักษาความเป็นนิติรัฐ) น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากกว่า เพราะประเทศไทยอ่อนด้อยในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง

 อ้างอิง

<1>
ความเห็น อ.ศาสตรา โตอ่อน นักกฏหมาย

"Sattra To § 90 StGB ( ป.อาญา เยอรมัน) บุคคลใดกล่าวร้ายประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐต่อหน้าธารกำนัลไม่ว่าโดยการประชุมหรือการเผยแพร่ข้อเขียน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 5 ปี"

 <2> ประมุขแห่งรัฐ (Head of state) หมายถึง ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นผู้ปกครองรัฐ โดยเป็นผู้มีสิทธิในอำนาจอธิปไตยทั้ง 3 ประการสูงสุด ได้แก่ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ทั้งนี้ประมุขของรัฐจะมีอำนาจอยู่ภายใต้กฎหมายสูงสุดที่เรียกว่า รัฐธรรมนูญ โดยตำแหน่งประมุขของรัฐส่วนใหญ่จะเป็น พระมหากษัตริย์ หรือ ประธานาธิบดี http://bit.ly/jC2z6X

 <3>ประมวลกฏหมายอาญา
ลักษณะ ๑
ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
หมวด ๑
ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

 
มาตรา ๑๑๒ ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี

 

โดย Rattawoot Pratoomraj

http://ut9.us/edq

อ่าน: 336
   แจ้งลบ
ตอนนี้ ส่วนกระดานพูดคุยในเว็บไซด์สยามของเรา อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องปิดการโพสต์คำถามใหม่ไว้ชั่วคราว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ขอขอบพระคุณ

 

ประกันภัยรถยนต์