เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   
ภูมิภาคทั่วไป

กรรมชั่ว

 

 

น หิ ปาปํ กตํ กมฺม     สชฺชุขีรํว มุจฺจิ 
ฑหนฺติ พาลมเนฺวติ     ภสฺมาจฺฉนฺโนว ปาวโก. 
                         
ก็กรรมชั่วอันบุคคลทำแล้ว ยังไม่ให้ผล เหมือนน้ำนมที่รีดในขณะนั้น ยังไม่แปรไปฉะนั้น,
บาปกรรม ย่อมตามเผาคนพาล เหมือนไฟอันเถ้ากลบไว้ฉะนั้น.

อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พาลวรรคที่ ๕

 

********************************

 

บางคนอาจกระหยิ่ม  เยาะเย้ยยิ้มผลกรรม
ชั่วช้าเคยกระทำ  ไม่เห็นย้อนคืนมาเข่น

จึงหัวปักหัวปำ  หลงถลำก่อกรรมเข็ญ
ผูกโยงกับสายเวร  ตุงนังแน่นแล่นโลดไป

หามีใครเคยพ้น  วิบากผลของตนได้
เร็วช้าเท่านั้นไซร้  จะประจักษ์ทั้งหนัก-เบา

 

อ่าน: 249
  แจ้งลบ
ตอนนี้ ส่วนกระดานพูดคุยในเว็บไซด์สยามของเรา อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องปิดการโพสต์คำถามใหม่ไว้ชั่วคราว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ขอขอบพระคุณ