เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   

บทความ

พระราชพิธีสงกรานต์
พระราชพิธีสงกรานต์

สังคมไทยแต่โบราณมีวิธีนับวันเดือนปีทางจันทรคติ การเปลี่ยนศักราชในแต่ละปี จึงถือวันที่พระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษราวกลางเดือนเมษายนเป็นวันปีใหม่หรือวันเถลิงศก ...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 03-04-2554  11:14    อ่าน: 2,310
ประเพณีเสด็จออกแขกเมืองสมัยกรุงศรีอยุธยา
ประเพณีเสด็จออกแขกเมืองสมัยกรุงศรีอยุธยา

เมื่อมีราชทูตต่างประเทศเข้ามาสู่พระนคร ธรรมเนียมรับราชทูตโปรดให้จัดการดังนี้ คือในท้องพระโรงที่เสด็จออก หน้าราชบัลลังก์ (เห็นจะเป็นหน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา) ตั้งเสวตฉัตร ๕ คัน ท้องพระโรงข้างซ้ายขวาตั้งเครื่องสูงข้างละ ๖ คันมีบังแทรกตั้งสลับ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 03-07-2552  23:52    อ่าน: 2,458
โอรสลับพระนารายณ์
โอรสลับพระนารายณ์

ตามหลักฐานในพงศาวดารกล่าวว่า สมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้นมีพระมเหสีสองพระองค์ พระมเหสีฝ่ายซ้ายพระนามว่าพระพันปี พระมเหสีฝ่ายขวาพระนามว่าพระกษัตรีย์ ซึ่งมีราชธิดาองค์หนึ่งซึ่งมีพระนามว่า พระสุดาเทวี และได้รับการสถาปนาเป็นกรมหลวงโยธาเทพ ซึ่งต่อมาเป็นมเหสีฝ่ายซ้ายของสมเด็จพระเพทราชา ตามพงศาวดารไม่ปรากฏว่า สมเด็จพระนารายณ์มีราชโอรส คงมีแต่พระปีย์ ลูกสามัญชนที่เอามาเลี้ยงไว้เหมือนราชโอรสบุญธรรม...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 28-06-2552  17:53    อ่าน: 5,227
๑๐๐ ปี พระบรมรูปทรงม้า
๑๐๐ ปี พระบรมรูปทรงม้า

พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ พระบรมรูปทรงม้า ตั้งอยู่ที่ลานพระราชวังดุสิต สร้างขึ้นในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนำแบบอย่างมาจากพระบรมรูปของพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ แห่งฝรั่งเศส ที่กรุงปารีส ด้วยฝีมือนายช่างชาวฝรั่งเศส บริษัท ซุซเซอร์ เฟรสฟอร์เดอร์ ในวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย่หัวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 10-10-2551  22:47    อ่าน: 2,653
ศาลาเฉลิมกรุง
ศาลาเฉลิมกรุง

ศาลาเฉลิมกรุง หรือ "เฉลิมกรุง" เป็นโรงมหรสพหลวง ตั้งอยู่บน เลขที่ ๖๖ ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ เดิมเป็นโรงภาพยนตร์ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เปิดฉายภาพยนตร์มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๖ (สมัยรัชกาลที่ ๗). ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๘๕-๒๔๘๘ (รัชกาลที่ ๘) ได้ใช้เป็นที่แสดงละครและดนตรี เนื่องจากไม่มีภาพยนตร์ฉาย....

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 03-10-2551  16:26    อ่าน: 2,819
ปัญหาเขาพระวิหาร
ปัญหาเขาพระวิหาร

ปัญหา "เขาพระวิหาร" ได้จุดชนวนขึ้นอีกครั้ง เมื่อประเทศกัมพูชาพยายามเชิญชวนให้ประเทศต่างๆ เสนอให้เขาพระวิหารเป็น มรดกโลก เฉพาะในส่วนที่อยู่ฝั่งกัมพูชา ในการประชุมยูเนสโก ที่เมืองไครส์เชิร์ท นิวซีแลนด์ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๐ ฝ่ายไทยคัดค้าน เพราะต้องการขอมีส่วนร่วมเสนอเป็นพื้นที่มรดกโลกร่วมกัน...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 22-06-2551  01:55    อ่าน: 4,487
สมุดไทย หรือ สมุดข่อย
สมุดไทย หรือ สมุดข่อย

สมุดไทย หรือ สมุดข่อย พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ให้บทนิยามของคำว่า สมุดไทย ไว้ดังนี้ น. สมุดที่ทำด้วยกระดาษข่อยพับเป็นชั้น ๆ, สมุดดำ ก็เรียก รองศาสตราจารย์พชรวรรณ จันทรางศุ ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 22-10-2549  19:08    อ่าน: 3,643
พระราชลัญจกร ประจำรัชกาล
พระราชลัญจกร ประจำรัชกาล

พระราชลัญจกร คือ ตราที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้ประทับ กำกับพระปรมาภิไธยและประทับกำกับเอกสารสำคัญ ที่ออกในพระปรมาภิไธย เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงพระราชอำนาจ และพระราชลัญจกรประจำแผ่นดินหรือประจำรัชกาลนั้น ...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 22-10-2549  18:56    อ่าน: 4,576
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์

...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 22-10-2549  18:51    อ่าน: 5,112
ตลาดท่าเตียน
ตลาดท่าเตียน

ท่าเตียน สมัยก่อนมีชื่อเรียกว่าอะไรไม่ทราบ แต่ที่ได้ชื่อว่า "ท่าเตียน" มาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งท่าเตียนนี้เป็นชุมชนที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เรียกว่า "ชุมชนบางกอก" ในสมัยรัตนโกสินทร์บริเวณท่าเตียนแห่งนี้เคยเป็นตลาดท้ายสนมหรือตลาดท้ายวังมาก่อน และเป็นตลาดที่มีความคึกคัก มีเรือมาจอดเทียบท่าส่งของและค้าขายกันเต็มท่า ...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 22-10-2549  18:48    อ่าน: 5,985